domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

A- A A+
Tarnowskie Góry, 04.02.2019 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK
ul. Staropolska 2
42-600 Tarnowskie Góry
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach”
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK z/s w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, w powołaniu na pkt 14.2 SIWZ zawiadamia Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Termoprojekt Sp. z o.o.
ul. Magdziorza 14
41-710 Ruda Śląska
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, w wymaganym terminie, wpłynęły oferty trzech Wykonawców, którzy zaproponowali wykonanie zamówienia na następujących warunkach:
 
Lp.  Termoprojekt Sp. z o.o.  MR Construction Sp. z o.o. Elbud Elżbieta Baszyńska 
 Cena w PLN  2.902.673,88  3.926.770,11  4.043.213,61
 Gwarancja w miesiącach  96  96  96
 Kary umowne w %  0,7  0,7  0,7
 
W takim stanie rzeczy zgodnie z pkt 13.1 SIWZ wszystkie złożone i nie podlegające odrzuceniu oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny ofert i w sposób wskazany w pkt 13.3 SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

Cena (C) - waga: 60 %;

Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) - waga: 30 %;

Wysokość kary umownej (K) - waga: 10%                 

Na podstawie zaoferowanych przez ww. Wykonawców warunków realizacji zamówienia Wykonawcom została przyznana punktacja według poniższego:

 1. TERMOPROJEKT Sp. z o.o. – łącznie 100,00 punktów

w tym:

Cena: 60,00 punktów

Okres gwarancji i rękojmi za wady: 30 punktów

Wysokość kary umownej: 10 punktów

 1. MR Construction Sp. z o.o. – łącznie 84,35 punktów

w tym:

Cena: 44,35 punktów

Okres gwarancji i rękojmi za wady: 30 punktów

Wysokość kary umownej: 10 punktów

 1. ELBUD Elżbieta Baszyńska – łącznie 83,07 punktów

w tym:

Cena: 43,07 punktów

Okres gwarancji i rękojmi za wady: 30 punktów

Wysokość kary umownej: 10 punktów

 

Zgodnie z pkt 13.4 SIWZ Zamawiający określił, że za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.

W przedmiotowym postępowaniu najwyższą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach uzyskała oferta złożona przez TERMOPROJEKT Sp. z o.o. Wobec tego Zamawiający dokonuje wyboru złożonej przez TERMOPROJEKT Sp. z o.o. oferty jako najkorzystniejszej.

W takim stanie rzeczy, w powołaniu na art. 16 ust. 2 w zw. z ust. 1 Regulaminu udzielenia zamówienia w Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK w Tarnowskich Górach finansowanego ze środków Unii Europejskiej przekraczającego wartość 50.000,00 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), tj. zważywszy, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16 ust. 2 ww. Regulaminu, Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą tj. TERMOPROJEKT Sp. z o.o. na dzień 14.02.2019 r. godz. 11.00.

Zamawiający przypomina, że stosownie do pkt 15.1 SIWZ Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej ze wskazanych form. W myśl pkt 15.2 SIWZ Przed złożeniem gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jej treść należy skonsultować z Zamawiającym, uzyskując pisemne potwierdzenie ze strony Zamawiającego. Złożenie gwarancji o treści nieustalonej z Zamawiającym bądź niezgodnej z postanowieniami SIWZ może skutkować nieskutecznością złożonej gwarancji.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma w formie elektronicznej na adres zamowienia@gwareksm.pl

 
 
 
 
 
……………………………………………………
Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK
 

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Administracje, Dział Obsługi Technicznej

poniedziałek: 800 - 1600
wtorek - piątek: 800 - 1500

Zakład Wykonawstwa Własnego

codziennie: 700 do 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Małgorzata Polak – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Roman Hajda – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.
Danuta Michowska – inspektor nadzoru ds. drzewostanu i zieleni.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Monika Mańka – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Lilla Klincewicz – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta