domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK z/s w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, informuje, że dokonuje zmian treści SIWZ, ogłoszenia przedmiotowego postępowania przetargowego oraz przedmiarów robót w następującym zakresie:

I. WAŻNE !
Zmianie ulega zakres zamówienia i zakres prac do wyceny przez oferentów

II. W pkt 3 SIWZ, w zakresie OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNYCH WARUNKÓW JEGO REALIZACJI, zakres robót otrzymuje brzmienie:
a. Demontaż elewacyjnych płyt azbestowo – cementowych
b. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
c. Remont balkonów z wymianą balustrad
d. Wymianę stolarki okiennej
e. Wymianę drzwi wejściowych
f. Ankrowanie techniką udarową/diamentową
g. Ocieplenie ścian cokołu wraz z opaską
h. Remont daszków wiatrołapów
i. Ocieplenie wiatrołapów
j. Montaż skrzynek gazowych
k. Przeróbkę instalacji odgromowej
l. Oczyszczenie terenu budowy

Z zakresu zamówienia wyłączono ocieplenie stropodachów. Tym samym wskazane w projekcie technicznym prace dotyczące ocieplenia stropodachów wyłącza się z zakresu zamówienia (nie należy ich wyceniać). W załączeniu Zamawiający przedkłada zaktualizowane przedmiary robót.

III. W pkt 3 SIWZ, w zakresie Słownika CPV wykreślono (usunięto): CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

IV. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Nowy termin składania ofert: 27.09.2021 r. godz. 11.00.
Nowy termin otwarcia ofert: 27.09.2021 r. godz. 11.30.

W punkcie 11 SIWZ następujące podpunkty otrzymują brzmienie:
11.1 Oferty mogą być złożone w alternatywny sposób:
a) W wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, sekretariat, w terminie do dnia 27.09.2021 r. do godziny 11.00. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny z powodu epidemii i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Zamawiający informuje, że odbiór korespondencji, przesyłek i innych dokumentów odbywa się przez wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika. Zamierzając złożyć ofertę Wykonawca powinien domofonem umieszczonym na elewacji budynku Zamawiającego przywołać pracownika, który odbierze ofertę oraz potwierdzi fakt jej złożenia;
b) W wersji elektronicznej w terminie do dnia 27.09.2021 r. do godziny 11.00 za pośrednictwem bazy konkurencyjności dostępnej pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63322
Składając ofertę w tej wersji (formie), oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagające dla swej ważności podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, składa się w postaci elektronicznej i opatruje się elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Zamawiający wymaga złożenie oferty i innych dokumentów wchodzących w skład oferty w formatach (rozszerzeniach plików) zapewniających możliwość ich otwarcia typu PDF, doc, docx. Zamawiający rekomenduje jednak format plików PDF.
(…)
11.2. Ofertę składaną w wersji (formie) papierowej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK, ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy


Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK
ul. Staropolska 2
42-600 Tarnowskie Góry

„Kompleksowa termomodernizacja poprzez unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest i docieplenie ścian w budynkach mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 3,7,9,11 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach”

„Nie otwierać przed dniem 27.09.2021 r. godzina 11.30”
(…)

11.7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Tarnowskich Górach, przy ul. Staropolskiej 2 w dniu 27.09.2021 r. o godzinie 11.30. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny z powodu epidemii i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, otwarcie (czynności z otwarcia ofert) będzie transmitowane na żywo za pomocą live stream na kanale Youtube.com, Użytkownik: IT Gwarek
Adres internetowy (link):
https://youtu.be/KeO8pvF96-U
Do pół godziny przed otwarciem ofert Zamawiający poda na swojej stronie internetowej www.gwareksm.pl (strona główna w module/zakładce aktualności) dokładny link z dostępem do transmisji na żywo.

Ogłoszenie o zamówieniu ulega zmianie w tożsamym jak wyżej zakresie.

Pozostałe postanowienia SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

 

……………………………………………………..
Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK

 

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Dział Obsługi Technicznej
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 700 - 1500

Administracje osiedli
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 800 - 1500


Zakład Wykonawstwa Własnego
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek: 800 - 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Przemysław Pietrowski – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Roman Hajda – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.
Zygfryd Irek – inspektor nadzoru ds. drzewostanu i zieleni.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Monika Mańka – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Teresa Stanek – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta