domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Tarnowskie Góry, 20.10.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK
ul. Staropolska 2
42-600 Tarnowskie Góry

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja poprzez unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest i docieplenie ścian w budynkach mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 3,7,9,11 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach” /Ogłoszenie nr 2021-8653-63322/

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK z/s w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, w powołaniu na pkt 14 SIWZ zawiadamia Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
BUD-MAX Zbigniew Gembczyk
ul. Wyszyńskiego 17A
42-600 Tarnowskie Góry

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, w wymaganym terminie, wpłynęły oferty sześciu (6) Wykonawców, którzy zaproponowali wykonanie zamówienia na następujących warunkach uzyskując poniższą punktację:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres siedziby wykonawcy Wartość brutto oferty Okres gwarancji i rękojmi za wady Łączna punktacja

1.

MR Construction sp. z o.o. ul. Bł. Czesława 13A/1
44-100 Gliwice

2 082 017,07 zł
(po korekcie)

84 m-ce

73,26

2.

Bud-Max Zbigniew Gembczyk

ul. Wyszyńskiego 17a
42-600 Tarnowskie Góry

1 386 053,16 zł

84 m-ce


100,00

.

ELBUD BYTOM sp. z o.o.

ul. Składowa 2
41-902 Bytom

1 897 085,96 zł

84 m-ce

78,45

4.

MARMATOR Mateusz Iwański

ul. Sadowa 1B/2
43-155 Bieruń

1 833 471,25 zł
(po korekcie)

84 m-ce

80,48

5.

TERMOPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Magdziorza 14
41-710 Ruda Śląska

1 759 244,18 zł

84 m-ce

83,03

6.

ZRB Piotr Kapusta

ul. Dr Piotrowskiego 41
28-130 Stopnica

1 859 546,88 zł

84 m-ce

79,63

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
W takim stanie rzeczy zgodnie z pkt 13 SIWZ wszystkie złożone i nie podlegające odrzuceniu oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria oceny ofert i w sposób wskazany w pkt 13 pkt a i b SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) - waga: 80 %;
Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) - waga: 20 %.

Na podstawie zaoferowanych przez ww. Wykonawców warunków realizacji zamówienia Wykonawcom została przyznana punktacja zgodnie z tabelą powyżej. Zgodnie z pkt 13 SIWZ Zamawiający określił, że za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach.
W przedmiotowym postępowaniu najwyższą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach uzyskała oferta złożona przez BUD-MAX Zbigniew Gembczyk z/s w Tarnowskich Górach. Wobec tego Zamawiający dokonuje wyboru oferty złożonej przez BUD-MAX Zbigniew Gembczyk z/s w Tarnowskich Górach.

W takim stanie rzeczy, w powołaniu na art. 16 ust. 2 w zw. z ust. 1 Regulaminu udzielenia zamówienia w Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK w Tarnowskich Górach finansowanego ze środków Unii Europejskiej przekraczającego wartość 50.000,00 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), tj. zważywszy, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16 ust. 2 ww. Regulaminu, Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą tj. przez BUD-MAX Zbigniew Gembczyk na dzień 25.10.2021 r. godz. 14.00.

Zamawiający przypomina, że stosownie do pkt 15 SIWZ Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy, wnieść zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości nie mniejszej niż 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w jednej ze wskazanych form. W myśl pkt 15 SIWZ Przed złożeniem gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jej treść należy skonsultować z Zamawiającym, uzyskując pisemne potwierdzenie ze strony Zamawiającego. Złożenie gwarancji o treści nieustalonej z Zamawiającym bądź niezgodnej z postanowieniami SIWZ może skutkować nieskutecznością złożonej gwarancji.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma w formie elektronicznej na adres: zamowienia@gwareksm.pl

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Dział Obsługi Technicznej
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 700 - 1500

Administracje osiedli
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 800 - 1500


Zakład Wykonawstwa Własnego
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek: 800 - 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Zygfryd Irek – Kierownik Działu Technicznego.
Przemysław Pietrowski – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Roman Hajda – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Robert Drewniak – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Teresa Stanek – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta