domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Spółdzielnia Mieszkaniowa
GWAREK
ul. Staropolska 2
42-600 Tarnowskie Góry

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GWAREK W TARNOWSKICH GÓRACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 • MONTER INSTALACJI SANITARNYCH - GAZOWNIK
  Doświadczenie w zakresie:
  • obsługi, konserwacji, montażu, prac kontrolno - pomiarowych dla instalacji i sieci gazowych do 0,5 MPa;
  • prawo jazdy kat. B.

CV wraz z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Staropolskiej 2 w Tarnowskich Górach lub ich wysłanie na adres: biuro@gwareksm.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Monter instalacji sanitarnych - gazownik". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 • INSPEKTORA NADZORU W DZIALE TECHNICZNYM

Cel stanowiska: Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo o specjalności konstrukcyjnej.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 letni staż pracy.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń.
 • Przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Znajomość przepisów prawnych:
  • Ustawa Prawo budowlane,
  • Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - w zakresie podstawowym
  • Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze – w zakresie podstawowym
 • Umiejętności:
  • Biegła obsługa komputera, w tym programów typu: Word, Excel.
  • Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Pełny wymiar czasu pracy, praca przy komputerze, pod presją czasu.
 • Stanowisko pracy znajduje się w budynku przy ul. Saperów 3, I piętro, brak możliwości dotarcia na miejsce pracy osoby z niepełnosprawności ruchową, praca siedząco-chodząca z pracą w terenie, poruszanie się pomiędzy budynkami oraz w budynkach i lokalach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK Tarnowskie Góry. Wykonywanie nadzoru w warunkach szczególnych – rusztowania, dachy budynków, narażenie na zmienne warunki atmosferyczne, obsługa mieszkańców, obsługa urządzeń biurowych.

Od kandydata wymagana jest znajomość:

 • Ustawy Prawo budowlane,
 • Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w tym:
 •        Zlecanie i nadzór nad bieżącymi konserwacjami budynków i ich elementów w ramach zawartych umów przez jednostkę oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji konserwacji.
 •        Przeprowadzanie wizji lokalnych w wyniku pisemnych, ustnych, telefonicznych zawiadomień i interwencji o wystąpieniu uszkodzenia, awarii, złym stanie technicznym elementów budynku i/lub infrastruktury towarzyszącej budynkowi.
 •        Niezwłoczne występowanie o usuwanie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców i innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynku lub wadliwego działania instalacji i urządzeń.
 •        Uczestnictwo w wizjach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz realizacja i nadzór nad wykonaniem zaleceń ujętych w protokołach.
 •        Przeprowadzanie przeglądu stanu technicznego budynków.

2. Przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji w celu wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych oraz jednostek sprawujących nadzór inwestorski – w trybie ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
3. Nadzór i kontrola nad zleconymi pracami projektowymi.
4. Przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.
5. Nadzór i kontrola nad realizacją robót budowlanych.
6. Kontrola kosztorysów i faktur.
7. Rozliczanie wykonawców ze zleconych zadań pod względem formalno-prawnym i finansowym.
8. Udział w komisjach przetargowych.
9. Bieżąca współpraca z Administracją Osiedla.

CV wraz z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych należy składać w terminie do dnia 15.01.2024 r. w Dziale Kadr Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK ul. Staropolska 2. lub wysłać drogą pocztową.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Inspektor nadzoru w dziale technicznym”. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następujących zgód i klauzul dotyczących procesu rekrutacji:

Klauzula zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Gwarek” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, na potrzeby przeprowadzenia aktualnych procesów rekrutacyjnych. Zostałem poinformowany, przez Administratora Danych Osobowych tzn. Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Gwarek” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2, że podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

 1. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać na podany adres e-mailowy żądanie, e-mail: iodo@gwareksm.pl
 2. Zostałem poinformowany, że został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu 32 390 54 00 oraz e-mail iodo@gwareksm.pl;
 3. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Poprzez przesłanie mojego CV na adres mailowy moje dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ADO.
 5. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.”

Jeżeli Pani/Pana dokumenty Administrator ma przetwarzać, także w kolejnych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klauzula zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Gwarek przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Uwaga: dokumenty nie opatrzone w powyższe klauzule nie będą przetwarzane i rozpatrzone.

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Dział Obsługi Technicznej
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 700 - 1500

Administracje osiedli
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 800 - 1500


Zakład Wykonawstwa Własnego
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek: 800 - 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Zygfryd Irek – Kierownik Działu Technicznego.
Przemysław Pietrowski – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Roman Hajda – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Robert Drewniak – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Teresa Stanek – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta