domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 
Nowe logo
Witamy na stronie
poświęconej projektom w zakresie poprawy efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek,
współfinansowanych przez
Unię Europejską z Funduszu Spójności
 
Projekt nr 1
 
Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Poddziałanie: 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej
 
Tytuł projektu:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek
 
Nazwa beneficjenta:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry
 
Cele projektu:
Celem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, w wyniku których zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na ciepło. Zakres przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy po jej zakończeniu przeprowadzić audyt energetyczny (ex post).
 
Projekt dotyczy dwóch budynków mieszkalnych położonych przy:
Alei Kwiatów 1
Alei Kwiatów 3
 
Planowane efekty:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania związane między innymi z:
- ociepleniem elewacji płytami styropianowymi
- ociepleniem stropodachów
- wymianą balustrad balkonowych lokalowych oraz na korytarzach
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (montaż zaworów podpionowych, zaworów termostatycznych w mieszkaniach i na klatce schodowej, wymiana grzejników w częściach wspólnych oraz izolacja przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych)
- wymianą oświetlenia na energooszczędne
 
Realizacja projektu rozpocznie się i zakończy w roku 2018.
 
Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 2.518.902,34 zł
Koszty kwalifikowane: 1.773.619,30 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 1.330.214,47 zł, w tym:
- dotacja UE: 443.404,82 zł
- pożyczka UE: 886.809,65 zł
- maksymalne umorzenie pożyczki UE: 354.723,86 zł
 
Więcej na temat projektu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Projekt złożony przez Spółdzielnię nosi nazwę „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek”. W maju 2017 roku WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Spółdzielni znalazł się wśród 3 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Spośród nich, nasz projekt zajął 1 miejsce.
Link do strony Instytucji Zarządzającej z przebiegiem naboru:
http://www.wfosigw.katowice.pl/51-poiis2/1968-poiis2-i-konkurs-projektow-w-ramach-poddzialania-1-7-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej.html
http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci-poiis2/2098-poiis2-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-nr-pois-1-7-1-1-2016.html
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020znajdują się na stronie www.pois.gov.pl
 
RELACJA Z PRZEBIEGU PRAC
 

Projekt nr 2
 
Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie: 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 
Tytuł projektu:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek
 
Nazwa beneficjenta:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry
 
Cele projektu:
Celem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, w wyniku których zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na ciepło. Zakres przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy po jej zakończeniu przeprowadzić audyt energetyczny (ex post).
 
Projekt dotyczy dwóch budynków mieszkalnych położonych przy:
ul. Szwedzkiej 12 w Tarnowskich Górach
ul. Szwedzkiej 14 w Tarnowskich Górach
ul. Francuskiej 32 w Tarnowskich Górach
ul. Francuskiej 22 w Tarnowskich Górach
ul. Estońskiej 4 w Tarnowskich Górach
ul. Srebrnej 26 w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrnej 28 w Miasteczku Śląskim
 
Planowane efekty:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania związane między innymi z:
- ociepleniem elewacji płytami styropianowymi
- ociepleniem stropodachów
- wymianą balustrad balkonowych lokalowych
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizacją instalacji centralnego ogrzewania
 
Realizacja projektu rozpocznie się i zakończy w roku 2019.
 
Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 3.548.897,21 zł
Koszty kwalifikowane: 1.917.776,06 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania:
- pożyczka UE: 1.438.332,01 zł
- umorzenie pożyczki UE: 671.221,61 zł
 
Więcej na temat projektu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Projekt złożony przez Spółdzielnię nosi nazwę „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek”. W lipcu 2018 roku Ministerstwo Energii zatwierdziło listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Spółdzielni znalazł się na 4 miejscu projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Lista rankingowa: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/pazdziernik18/Zaktualizowana_lista_proj_POIS171_3_2017.pdf 
Link do strony Instytucji Zarządzającej z przebiegiem naboru:
https://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-171-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-wojewodztwie-slaskim/
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020znajdują się na stronie www.pois.gov.pl
 
 
 

Projekt nr 3

Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych położonych w kompleksie ulic Francuskiej i Estońskiej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie: 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Tytuł projektu:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych położonych w kompleksie ulic Francuskiej i Estońskiej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach

Nazwa beneficjenta:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry

Cele projektu:
Celem projektu jest głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych polegająca na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, w wyniku których zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na ciepło. Zakres przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów inwestycji należy po jej zakończeniu przeprowadzić audyt energetyczny (ex post).

Projekt dotyczy dziewięciu budynków mieszkalnych położonych przy:
ul. Francuskiej 12,14,16,18,20,24,30,34 w Tarnowskich Górach
ul. Estońskiej 8 w Tarnowskich Górach

Planowane efekty:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania związane między innymi z:
- ociepleniem elewacji płytami styropianowymi
- ociepleniem stropodachów
- wymianą balustrad balkonowych lokalowych
- wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
- modernizacją instalacji centralnego ogrzewania

Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2020 i zakończy w roku 2023.

Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 4.791.345,30 zł
Koszty kwalifikowane: 2.772.580,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania:
- pożyczka UE: 2.079.435,52 zł
- maksymalne umorzenie pożyczki UE: 970.403,25 zł

Więcej na temat projektu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Projekt złożony przez Spółdzielnię nosi nazwę „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków wielorodzinnych położonych w kompleksie ulic Francuskiej i Estońskiej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach”. W marcu 2020 roku Ministerstwo Energii zatwierdziło listę projektów wybranych do dofinansowania.
Lista rankingowa: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/marzec20/aktualizacja_17142019.pdf
Link do strony Instytucji Zarządzającej z przebiegiem naboru: https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2019/konkurs-nr-pois-1-7-1-4-2019.html

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

RELACJA Z PRZEBIEGU PRAC

 Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.
   
Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z formularza
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Co należy zgłaszać
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:
1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Dział Obsługi Technicznej
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 700 - 1500

Administracje osiedli
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 800 - 1500


Zakład Wykonawstwa Własnego
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek: 800 - 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Zygfryd Irek – Kierownik Działu Technicznego.
Przemysław Pietrowski – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Tomasz Szopa – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Magdalena Browarczyk – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Teresa Stanek – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta