domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

A- A A+
EFRR kolor poziom rgb
 
Witamy na stronie
poświęconej projektowi zastąpienia azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z ich utylizacją,
współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Subregionu Centralnego
 
Tytuł projektu: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach.”
 
Nazwa beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek
ul. Staropolska 2, 42-600 Tarnowskie Góry
 
Cele projektu:
Poprawa środowiskowych warunków zamieszkania poprzez usunięcie azbestu z wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz docieplenie innymi materiałami niezawierającymi azbestu nieszkodliwymi dla środowiska człowieka poprzez uzyskany efekt termomodernizacji budynków.
Projekt dotyczy 5 budynków mieszkalnych położonych przy:
 ul. Miodowej 32
 ul. Słoneczników 71
 ul. Słoneczników 73
 ul. Słoneczników 75
 ul. Al. Kwiatów 27
 
Planowane efekty:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania związane z:
Roboty wynikające z dokumentacji projektowej:
• demontaż elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych (demontaż 140,01 Mg wyrobów zawierających azbest)
• prace przygotowawcze i rozbiórkowe
• wywóz i utylizacja gruzu
• ocieplenie elewacji płytami styropianowymi
• ocieplenie ścian nadbudówek
• ocieplenie stropodachów nad mieszkaniami
• ocieplenie stropodachów nad maszynowniami dźwigów
• remont balkonów z wymianą balustrad balkonowych lokalowych oraz na korytarzach
• wymiana drzwi wejściowych do budynków
• montaż daszków nad wejściami do budynków
• instalacja odgromowa (wymiana)
• rekultywacja terenów zielonych po wykonaniu prac budowlanych
Roboty poza dokumentacją projektową
• remont połaci dachów i kominów
• ocieplanie stropodachów nad ciągami komunikacyjnymi
• opaska wokół budynku
• montaż siatek osłonowych loggii klatek schodowych
• regulacja instalacji centralnego ogrzewania
• montaż budek lęgowych przekazanych przez Zamawiającego
Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2017, a zakończy w 2018.
 
Wartość projektu:
Wartość całkowita projektu: 4.455.622,78 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania: 1.431.546,81 zł
 
Więcej na temat projektu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt złożony przez Spółdzielnię nosi nazwę „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach”. W konkursie złożono 33 wnioski przez beneficjentów z województwa śląskiego. 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Spółdzielni znalazł się wśród 26 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Spośród nich, nasz projekt zajął 2 miejsce.
Link do strony Instytucji Zarządzającej z przebiegiem naboru:
www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/90
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
 
Data zakończenia realizacji projektu: 24.08.2018 r.
 
 
 

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Dział Obsługi Technicznej
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 700 - 1500

Administracje osiedli
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 800 - 1500


Zakład Wykonawstwa Własnego
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek: 800 - 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Małgorzata Polak – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Roman Hajda – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.
Danuta Michowska – inspektor nadzoru ds. drzewostanu i zieleni.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Monika Mańka – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Lilla Klincewicz – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta