domek
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Staropolska 2
telefon
tel. 32 390 54 00
 
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Łączna wysokość dofinansowania (pożyczka + dotacja) może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, przy czym wsparcie w formie dotacji można uzyskać wyłącznie na inwestycje polegające na zastosowaniu OZE. Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych odnawialnego źródła energii cieplnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła) bądź do 25% kosztów kwalifikowanych odnawialnego źródła energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna). W przypadku zadań polegających na usuwaniu azbestu z obiektów zakwalifikowanych do I stopnia pilności w „Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 5.08.2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162, poz. 1089) wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. W przypadku zadań o wysokiej efektywności ekonomicznej, Fundusz może ustalić inne oprocentowanie, jednak nie wyższe niż stopa bazowa obowiązująca 1 stycznia roku, w którym zawarto umowę, powiększona o 4 punkty procentowe. W przypadku zadań, które podlegają przepisom o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a beneficjent nie chce, bądź nie może uzyskać pomocy publicznej, Fundusz może ustalić inne oprocentowanie, jednak nie niższe niż 3% i nie wyższe niż stopa bazowa obowiązująca 1 stycznia roku, w którym zawierana jest umowa, powiększona maksymalnie o 6,5 punktu procentowego. Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym możliwy jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji (przy czym spłata pożyczki może rozpocząć się najwcześniej 3 miesiące po terminie zakończenia zadania).

Po terminowej spłacie co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki oraz zrealizowaniu zadania zgodnie z zawartą umową, pożyczka może zostać częściowo umorzona do wysokości 40% wykorzystanej kwoty pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego lub 20% wykorzystanej kwoty pożyczki, bez warunku przeznaczania umorzonej kwoty na nowe zadanie (40%, jeśli zadanie polegało na usunięciu i unieszkodliwieniu azbestu). Czym jest termomodernizacja? Pojęcie termomodernizacji obejmuje wiele działań, których głównym celem jest ograniczenie zużycia energii, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i redukcję wprowadzanych do atmosfery szkodliwych związków, a patrząc przez pryzmat przysłowiowego „Kowalskiego” - zmniejszenie ponoszonych przez niego kosztów ogrzewania czy ciepłej wody. Zakres termomodernizacji, co należy podkreślić, obejmuje, oprócz docieplenia ścian zewnętrznych z którym jest głównie kojarzony, także takie działania jak: remont lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych; wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.; modernizację lub wymianę źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej; modernizację lub wymianę instalacji grzewczej; modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody.

Jak przekonać sceptycznych mieszkańców Spółdzielni, którzy są przeciwni docieplaniu budynków, że warto przeprowadzić termomodernizację?

Docieplenie budynków, oprócz poprawy estetyki wyglądu budynku, przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości rynkowej nieruchomości oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w wysokości czynszu. Nie bez znaczenia są także korzyści związane z poprawą warunków socjalno–bytowych i higieniczno-sanitarnych, a tym samym zdrowotnych. Poprzez zmniejszenie wilgotności pomieszczeń ograniczamy możliwość pojawienia się rakotwórczej pleśni w mieszkaniach. Co prawda ten ostatni argument często jest podważany przez sceptyków docieplenia budynków. Twierdzą oni, że właśnie po dociepleniu budynku w mieszkaniach pojawia się pleśń. Sytuacja taka rzeczywiście może mieć miejsce, ale tylko w budynkach/mieszkaniach, w których zaburzona jest odpowiednia wentylacja pomieszczeń (niedrożne przewody wentylacyjne, zaślepione kratki wentylacyjne, zbyt szczelne okna i drzwi, a także brak akceptacji montażu wywietrzników higroskopijnych w oknach w obawie przed wzrostem opłat za ogrzewanie). Reasumując: docieplenie ścian budynku powinno odbywać się zawsze z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. Wtedy, oprócz podniesienia komfortu życia, ograniczymy w znaczny sposób wydatki na ogrzewanie.

Czym są odnawialne źródła energii (OZE)?

Odnawialne źródła energii to takie źródła, które są niewyczerpywalne, takie jak energia promieniowania słonecznego, wiatru, energia geotermalna, czyli wykorzystująca ciepło z wnętrza Ziemi, czy też energia biomasy lub energia wodna. Niektórzy dla uproszczenia skrótowo określają terminem OZE instalacje zasilane odnawialnymi źródłami energii.

Jakie korzyści płyną ze stosowania OZE?

Pierwszą nadrzędną korzyścią OZE jest ich odnawialność. Wykorzystywanie tych źródeł nie uszczupla ich zasobów. Poza tym, odnawialne źródła energii wykorzystywane są w instalacjach, które w ogóle nie zanieczyszczają środowiska lub jedynie w minimalny sposób wpływają na otoczenie (np. emisja pyłów przy spalaniu biomasy) w porównaniu z wykorzystaniem konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł/paliw. Wszystkie z tych źródeł cechuje zerowa emisja CO2, więc nie wpływają negatywnie na efekt cieplarniany. Efekty stosowania odnawialnych źródeł energii nie ograniczają się tylko do okresu naszego życia, ale przede wszystkim wpływają na jakość życia przyszłych pokoleń. Wykorzystując OZE zużywamy darmową energię oraz przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Zostawiamy po sobie czystsze środowisko i być może uda nam się zapobiec temu, aby przyszłe pokolenia nie stanęły przed problemem wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii, tj. paliw kopalnych i problemem niedoboru energii. Aktualnie wiele technologii wykorzystujących OZE jest już gotowych do zastosowania – mamy kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, kotłownie, czy elektrociepłownie biomasowe, biogazownie, stosujemy pompy ciepła, wykorzystujemy wody geotermalne. Poprzez powszechniejsze stosowanie OZE technologie te stają się bardziej dostępne i tańsze.

Czy OZE są opłacalne i staną się w przyszłości mocną alternatywą np. dla ogrzewania węglowego i będą „konkurencyjne” wobec przedsiębiorstw energetycznych?

Obecnie wykorzystanie paliw kopalnych nadal wypada finansowo najkorzystniej, więc paliwa te wygrywają konkurencję wśród źródeł energii. Jednak nie możemy bazować tylko na tym argumencie. Trzeba spojrzeć perspektywicznie i zdać sobie sprawę z tego, że gaz, węgiel czy ropa naftowa nie będą dostępne w nieskończoność i nie zawsze będą najtańsze. W miarę wyczerpywania się paliw kopalnych będą one niewątpliwie coraz droższe i coraz trudniej będzie je wydobyć i będzie to coraz kosztowniejsze. Na pewno nie stanie się to z dnia na dzień, będzie to dłuższy proces, na który jednak trzeba się przygotowywać. Większość technologii OZE na razie jeszcze wymaga wsparcia finansowego, ale bez tego trudno byłoby je wprowadzić na rynek, rozwijać i upowszechniać tak, aby w przyszłości były dostępne i osiągalne dla jak największej liczby osób, a nie znajdowały się w rękach garstki najbogatszych. Z czasem OZE na pewno staną się mocną alternatywą dla paliw kopalnych lub dla przedsiębiorstw energetycznych, które wykorzystują paliwa kopalne, w tym węgiel. Aktualnie, ze względów technicznych, OZE jeszcze nie wszędzie mogą całkowicie zastąpić tradycyjne źródła zasilane paliwami kopalnymi.

Andrzej Pilot urodził się 16.10.1960 roku w Tarnowskich Górach. Ukończył politykę społeczną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2008-2010 był zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Odpowiadał za ochronę atmosfery, odnawialne źródła energii, gospodarkę odpadami, ochronę ziemi, gospodarkę wodną i ochronę wód. W 2010 roku był koordynatorem likwidacji szkód w środowisku, jakie zostały wyrządzone przez powódź w województwie śląskim. W latach 2007-2008 był członkiem Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w latach 2008-2010 - członkiem Rady Nadzorczej Beskid Ekosystem oraz PEC Ciepłogaz, a od grudnia 2010 do lutego 2013 roku był wicestarostą powiatu tarnogórskiego, odpowiedzialnym między innymi za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, rolnictwo i ochronę środowiska. Od marca 2013 r. do listopada 2014 r. pełnił funkcję pierwszego Wicewojewody Śląskiego. Na tym stanowisku odpowiadał za pracę wydziałów: Finansów i Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Polityki Społecznej oraz Certyfikacji i Rozwoju. Sprawował również nadzór nad Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. 18 grudnia 2014 r. ponownie został wybrany do zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na stanowisko Prezesa Zarządu. Andrzej Pilot jest członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach oraz członkiem Zarządu Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa. Andrzej Pilot, wraz z żoną i synem, mieszka w Tarnowskich Górach. Interesuje się etnografią, myślistwem oraz sportem.

Godziny pracy

Siedziba Spółdzielni, Dział Obsługi Technicznej
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 700 - 1500

Administracje osiedli
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600, wtorek - piątek: 800 - 1500


Zakład Wykonawstwa Własnego
Telefoniczna obsługa interesantów:
poniedziałek - piątek: 800 - 1500

SM Gwarek - zadzwoń

Dział Obsługi Technicznej

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 37 83

Zygfryd Irek – Kierownik Działu Technicznego.
Przemysław Pietrowski – inspektor nadzoru ds. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz energetyki cieplnej.
Tomasz Szopa – inspektor nadzoru - Osiedle "Przyjaźń" i Miasteczko Śląskie.
Artur Łuczyński – inspektor nadzoru - Osada Jana, Osiedle w Lasowicach oraz Śródmieście.

Administracja - Osada Jana i Śródmieście

42-606 Tarnowskie Góry, ul. Słoneczników 41
tel. 32 285 90 92
Aneta Brzoza – Osada Jana.
Zuzanna Stopik – Śródmieście i ul. Zagórska.

Administracja - Osiedle "Przyjaźń"

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 12 87

Bogumiła Nowak – ul. Doniecka i Bałkańska.
Magdalena Browarczyk – ul. Łotewska, Estońska, Francuska i Włoska 18,19,20,21.
Teresa Stanek – ul. Morcinka, Poczdamska i Włoska.
Jolanta Lewandowska – ul. Saperów i Szwedzka.

Administracja - Osiedle Lasowice i Miasteczko Śląskie.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Andersa 21
tel. 32 285 23 15

Jolanta Laskowska – ul. Andersa, Srebrna i Metalowa.

Zakład Wykonawstwa Własnego

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Saperów 3
tel. 32 285 42 00, 32 285 36 32

Pogotowie techniczne:

tel. 32 285 36 32,
kom. 796 559 135

Zapamiętaj numery alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż pożarna
997 - Policja
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
994 – Pogotowie wodociągowe
992 – Pogotowie gazowe

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj je teraz!

Zaloguj się do konta